మీ దేవదూత సంఖ్యను కనుగొనండి

హైడ్రస్ కాన్స్టెలేషన్ నక్షత్రాలు

 హైడ్రస్ కాన్స్టెలేషన్ జ్యోతిష్యం

హైడ్రస్ కాన్స్టెలేషన్ [స్టెల్లారియం]

కాన్స్టెలేషన్ హైడ్రస్ ది మగ వాటర్ స్నేక్ అనేది లోతైన దక్షిణ ఆకాశంలో ఒక చిన్న రాశి, పెద్దది మరియు పాతది అని అయోమయం చెందకూడదు. ఆడ నీటి పాము, హైడ్రా కాన్స్టెలేషన్ . ఇది దక్షిణ ఖగోళ ధ్రువానికి దగ్గరగా ఉంది మరియు ఆగ్నేయంలో మెన్సా నక్షత్రరాశులచే సరిహద్దులుగా ఉంది, ఎరిడానస్ తూర్పున, హోరోలోజియం మరియు రెటిక్యులం ఈశాన్యంలో, ఫీనిక్స్ ఉత్తరాన, టుకానా వాయువ్య మరియు పశ్చిమాన, మరియు ఆక్టాన్స్ దక్షిణానికి.డచ్ అన్వేషకులు పీటర్ డిర్క్స్‌జూన్ కీసెర్ మరియు ఫ్రెడరిక్ డి హౌట్‌మాన్‌లు దక్షిణ ఆకాశం యొక్క పరిశీలనల నుండి 1597లో డచ్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త పెట్రస్ ప్లాన్సియస్ చేత హైడ్రస్ స్థాపించబడింది. నీటి పాము ఒక పౌరాణిక జీవి కాకుండా యాత్రలో ఎదురయ్యే ఒక రకమైన పామును సూచిస్తుంది. [1]

హైడ్రస్ రాశిలోని నక్షత్రాల జాబితా

00 ♒ 57 బి బీటా హే 2.79 1°40′
10 ♒ 11 n ను హై 4.76 1°00′
10 ♒ 26 సి ఫూ పిహ్ 3.26 1°30′
29♒00 ది రెండు ఈతా2 హై 4.68 1°00′
29♒09 డి డెల్టా హాయ్ 4.08 1°00′
01 ♓ 53 ఎప్సిలాన్ హాయ్ 4.12 1°00′
04 ♓ 23 g జీటా హాయ్ 4.83 1°00′
12♓06 a హైడ్రస్ అధిపతి 2.86 1°40′

హైడ్రస్ కాన్స్టెలేషన్ జ్యోతిష్యం

కాన్స్టెలేషన్ హైడ్రస్ ది స్నేక్ ఒక మోసపూరితమైన, ఆచరణాత్మకమైన మరియు నమ్మకద్రోహమైన స్వభావాన్ని ఇస్తుంది, విషప్రయోగం యొక్క గొప్ప ప్రమాదం ఉంది. [రెండు]

 కాన్స్టెలేషన్ హైడ్రస్

హైడ్రస్ కాన్స్టెలేషన్ [యురేనియాస్ మిర్రర్]

ప్రస్తావనలు

  1. హైడ్రస్, ది లెస్సర్ వాటర్ స్నేక్, ఇయాన్ రెడ్‌పాత్ యొక్క స్టార్ టేల్స్ .
  2. జ్యోతిషశాస్త్రంలో స్థిర నక్షత్రాలు మరియు రాశులు, వివియన్ E. రాబ్సన్, 1923, p.47.